Rhodesian Ridgeback Kennel:

Nakomelingen

woonachtig in België, Curaçao & Nederland!

Teun van het Maasjesfles (HD-A & ED vrij) x Chayenna (HD-A & ED vrij)

Ngwani Chayenna Nduna Bokama
Ngwani Chayenna Ntombi Boseda
Ngwani Chayenna Nduna Bwana
Ngwani Chayenna Nduna Badu
Ngwani Chayenna Nduna Bumbuazi
Ngwani Chayenna Nduna Bahashisi
Ngwani Chayenna Nduna Bayo
Ngwani Chayenna Ntombi Bohati
Ngwani Chayenna Nduna Bina
Ngwani Chayenna Ntombi Binti
 
                                    geboren 6 november 2011

Ylifra Rodi (HD-A & ED vrij) x Chayenna (HD-A & ED vrij)

Ngwani Chayenna Ntombi Aissa
Ngwani Chayenna Nduna Ajubie
Ngwani Chayenna Nduna Ayo
Ngwani Chayenna Nduna Amana
Ngwani Chayenna Ntombi Azizi
Ngwani Chayenna Nduna Askari
Ngwani Chayenna Ntombi Ashanti
Ngwani Chayenna Nduna Amani
Ngwani Chayenna Ntombi Akiki
Ngwani Chayenna Ntombi Ashiki 
 
                                  geboren 29 augustus 2009